본문 바로가기 대메뉴 바로가기

CNU HOSPITAL

Гамманайп “Попегшён”

Gamma Knife Perfection (Гамманайп “Попегшён”)
  • Сүүлийн үеийн шинжлэх ухаан болон анагаах ухааны гайхамшигт хослол Gamma Knife Perfection
  • Gamma Knife Perfection гэдэг нь?

    Gamma Knife Perfection нь тархины зүсэлт, ерөнхий мэдээ алдуулалт гэх мэт уламжлалт мэс заслын хязгаарлалтыг даван туулж энерги бүхий гамма туяаг ашиглан зүсэлтгүй, хэсгийн мэдээ алдуулалтаар бүрэн авах боломжгүй байсан эмгэгийг хүндрэлгүйгээр хурдан хугацаанд эмчлэх боломжтой болов.

Илүү нарийн тодорхой төлөвлөгөөгөөр илүү өргөн хүрээний эмчилгээ хийх боломж

  • Өмнө хэрэглэгдэж байсан эмчилгээний арга улам өргөсөж тархины өвчин төдийгүй тархи хүзүүний өвчнийг эмчилж байна.
  • Мөн хүзүүний өвчнийг эмчлэх арга нарийссанаар гамманайпийг өргөнөөр хэрэглэж байна.

Хамгийн сүүл үеийн компътерийн хөтөлбөрөөр хийх улам нарийн ,үр дүнтэй мэс заслын төлөвлөгөө

Улам нарийссан хагалгааны төлөвлөгөөт хөтөлбөр нь өмнө хэрэглэж байсан дугуй хэлбэрийн цацраг туяаны зурвасны хэлбэрийг өвчний хэлбэрээс шалтгаалж янз бүрээр өөрчлөх болсон нь улам нарийн тохирсон цацраг туяаг хэрэглэж эмгэгт хүрэхээс гадна орчны эрүүл эд эсийг ч хамгаалж чадах болно.

Роботын системээр улам найдвартай хийх цацраг туяа эмчилгээ

  • Гамманайпи нь дуулганы их биед байрлаж, роботын тусламжтайгаар автоматаар хөдөлж цацраг туяаг гаргадаг.
  • Ийм роботын систем нь өмнө хэрэглэж байсан гамманайпи аппаратыг бодоход туяаны үйлчлэлд өртөх хугацаа богино болсноор богино хугацаанд хор нөлөө багатай эмчилгээ хийх боломжтой болсон.

Төрөл бүрийн дүрс бичлэгийн шинжилгээгээр боловсруулсан улам нарийн тодорхой эмчилгээний төлөвлөгөө

MRI, CT, ангиографи (Angio ) PET болон MEG зэрэг дүрст шинжилгээг гамманайпи мэс заслын үед хамт ашиглаж эмчилгээний төлөвлөгөө боловсруулах боломжтой. Дээрх шинжилгээнүүд нь өвчний байрлалыг олж илрүүлэхээс гадна орчны эд эс мэдрэлийг нарийн хянаж хамгаалахад тусалдаг.

Илүү тав тухтай эмчилгээ

Өмнөх аппарат шиг өвчтний хүзүү хөдөлгөх биш ор бүхэлдээ хөдөлж тодорхой байрлалд шилжсэнээр өвчтний хүзүү, мөрөнд үүсэх эвгүй байдлыг багасгах талтай. Мөн дуулганы дотор тал өргөн болсноор илүү ая тухтай эмчилгээг хийлгэх боломжтой юм

Дуулга автоматаар солигдсоноор эмчилгээний хугацаа богиноссон

Дуулгыг албаар солих хэрэггүй бөгөөд эмчилгээний төлөвлөгөөиий дагуу дуулга автоматаар солигдсоноор эмчилгээний хугацаа илүү богиноссон болно. Урьд өмнө хэрэглэж байсан гамманайпитай харьцуулахад эмчилгээний хугацаа 30 минутаас 1 цаг орчим богиноссон илүү ая тухтай, хурдан эмчилгээ үйлчилгээ хийлгүүлэх боломжтой болоод байна.