본문 바로가기 대메뉴 바로가기

CNU HOSPITAL

Тав тухтай байдлыг хангах үйлчилгээний газрууд

Tous Les Jours image
Tous Les Jours
 • Цэс: талх, торт, кофе г.м
 • Байршил: төв байр 1 давхар
 • Ажиллах цаг: 07:30~22:00 жилийн турш амрахгүй(баяр ёслолын өдөр амарна)
 • Лавлах: 042)280-8841
Bonjuk & бибимбаб
 • Цэс: зутан, бибимбаб, г.м
 • Байршил: төв байр газар доорх 1 давхар
 • Ажиллах цаг: 08:00~21:00 жилийн турш амрахгүй(баяр ёслолын өдөр амарна)
 • Лавлах: 042)280-8842
Misoya image
Misoya
 • Цэс: Япон хоол
 • Байршил: төв байр газар доорх 1 давхар
 • Ажиллах цаг: 11:00~20:00 жилийн турш амрахгүй
 • Лавлах: 042)280-8845
Food Court image
Food Court
 • Цэс: Солонгос хоол, гурилан хоолны гуанз, Япон хоол (Мisoya)
 • Байршил: үений үрэвслийн төв · сэргээн засах эмчилгээний төв газар доорх 1 давхар
 • Ажиллах цаг: 11:00~20:00 (бүтэн сайн өдөр, албан ёсны амралтын өдөр амарна)
 • Лавлах: 042)338-2961
Эрүүл мэндийн кафе
Эрүүл мэндийн кафе
 • Цэс: кофе болон ундааны зүйлс
 • Байршил: бүсийн хэрлэг болон ужиг явцтай үений үрэвслийн төв/ Тэжон Чүнгчонгг бүсийн сэргээн засах эмчилгээний төв 1 давхар
 • Ажиллах цаг: ажлын өдөр 08:00~18:00 / хагас бүтэн сайн болон албан ёсны амралтын өдөр 09:00~18:00
 • Лавлах: 042)338-2964
Эрүүл мэндийн 2 дугаар кафе
Эрүүл мэндийн 2 дугаар кафе
 • Цэс: кофе болон ундааны зүйлс
 • Байршил: биоанагаах ухааны судалгааны нэгдсэн төв 2 давхар
 • Ажиллах цаг: ажлын өдөр 08:00~18:00 / хагас бүтэн сайн болон албан ёсны амралтын өдөр амарна
 • Лавлах: 042)280-6881
Хана банк
Хана банк
 • Гол үйл ажиллагаа: хадгаламж, шилжүүлэг, даатгал, валют солих г.м
 • Байршил: төв байр 1 давхар
 • Ажиллах цаг: ажлын өдөр 09:00~16:00 (/ хагас бүтэн сайн өдөр амарна)
 • Лавлах: 042)280-7918
CU 24 цагийн дэлгүүр
CU 24 цагийн дэлгүүр
 • Хэрэглээний бараа: өргөн хэрэглээний бараа, хоол хүнс г.м
 • Байршил: төв байр1 давхар, хүүхдийн эмнэлгийн байр 1 давхар
 • Ажиллах цаг: төв байр1 давхар (24 цагаар, зөвхөн баяр ёслолын өдөр амарна) / хүүхдийн эмнэлгийн байр 1 давхар (ажлын өдөр 09:00~18:00)
 • Лавлах: 042)280-8041, 8043
Хүнгүй бичиг баримт авах төхөөрөмж
Хүнгүй бичиг баримт авах төхөөрөмж
 • Гол үйл ажиллагаа: иргэний бүртгэлийн лавлагаа, хураангуй лавлагаа г.м
 • Байршил: төв байр 1 давхар
Банк санхүүгийн үйлчилгээний автомат төхөөрөмж
Банк санхүүгийн үйлчилгээний автомат төхөөрөмж
 • Гол үйл ажиллагаа: мөнгө авах·хийх, мөнгө шилжүүлэх г.м
 • Байршил: төв байр1 давхар, хүүхдийн эмнэлгийн байр 1 давхар, яаралтай тусламжийн эмчилгээний төв 1 давхар
Ном унших танхим
Ном унших танхим
 • Ном: роман, сэтгүүл г.м
 • Байршил: төв байр 2 давхар pilotis
 • Ажиллах цаг: үдээс өмнө 09:30~12:30, үдээс хойш 01:30~16:30
 • Лавлах: 042)280-7792
Эмнэлгийн бараа бүтээгдэхүүний дэлгүүр
Эмнэлгийн бараа бүтээгдэхүүний дэлгүүр
 • Хэрэглээний бараа: насанд хүрэгчдийн живх, нэг удаагийн маск г.м
 • Байршил: төв байр 1 давхар
 • Ажиллах цаг: үдээс өмнө 09:00~18:00 (баяр ёслолоор амарна)
 • Лавлах: 042)280-8042
Өөрөө өөртөө үйлчлэх угаалгын газар
Өөрөө өөртөө үйлчлэх угаалгын газар
 • Байршил: хүүхдийн эмнэлгийн байр 1 давхар, сэргээн засах болон үений үрэвслйин эмчилгээний төвийн байрны газар доорх 1 давхар
 • Ажиллах цаг: 24 цагаар, жилийн турш амрахгүй
 • Лавлах: 042)280-8480,8479
Христийн сүмийн мөргөлийн өрөө
Христийн сүмийн мөргөлийн өрөө
 • Байршил: Судалгааны байрны газар доорх 1 давхар
 • Ням гаригийн мөргөл: 16:00 (төв байрны 1 давхар эмийн сангийн хажууд)
 • Лхагва гаригийн мөргөл: 16:00 (төв байрны 2 давхар A лекцийн танхим)
 • Лавлах: 042)280-7919
Буддын сүмийн мөргөлийн өрөө
Буддын сүмийн мөргөлийн өрөө
 • Байршил: Судалгааны байрны газар доорх 1 давхар
 • Пүрэв гаригийн мөргөл: сар бүрийн хоёр дахь долоо хоног 12:00 (Судалгааны байрны газар доорх 1 давхар)
 • Бямба гаригийн мөргөл: сар бүрийн гурав дахь долоо хоног 14:00 (төв байрны 1 давхар эмийн сангийн хажууд)
 • Лавлах: 042)280-7448
Католик сүмийн мөргөлийн өрөө
Католик сүмийн мөргөлийн өрөө
 • Байршил: Судалгааны байрны газар доорх 1 давхар
 • Бямба ням гаригийн мөргөл: 10:30 (төв байрны 2 давхар A лекцийн танхим)
 • Ажлын өдөр: мягмар гариг, лхагва гариг, баасан гариг 10:00 (Католик сүмийн мөргөлийн өрөө)
 • нүглээ наманчлах явдал: масс бүрийн өмнө болон дараа
 • Өвчтэй хүмүүсийн нэгдэл: лхагва гариг 12:30(бүсийн хэрлэг болон ужиг явцтай үений үрэвслийн төв/ Тэжон Чүнгчонгг бүсийн сэргээн засах эмчилгээний төв)
 • Лавлах: 042)280-7401