본문 바로가기 대메뉴 바로가기

CNU HOSPITAL

Визний мэдээлэл

БНСУ-ын визний төрөл

Нэг ба олон удаагийн виз

 • БНСУ-ын виз нь зөвхөн нэг удаа хилээр орох нэг удаагийн виз болон 2 түүнээс дээш удаа хилээр орох боломжтой олон удаагийн виз гэсэн хоёр төрөл байна.
 • Нэг ба олон удаагийн визний хүчин төгөлдөр хугацаа нь дараах байдалтай байна.
  • Нэг удаагийн виз: олгосон өдрөөс хойш 3 сар
  • Олон удаагийн виз: олгосон өдрөөс хойш доорхоос аль нэг төрөлд хамаарна

Оршин суух эрх дипломат харилцаа (A-1), албан ажил (А-2), гэрээ хэлэлцээр (A-3) хамрагдах хүмүүсийн олон удаагийн виз: 3 жил хүртэл

Оршин суух виз айлчлах ажил хийх (H-2) хамрагдах хүмүүсийн олон удаагийн виз: 5 жил хүртэл

Олон удаагийн виз олгох гэрээ хэлэлцээр зэргээс хамаарсан олон удаагийн виз: Гэрээ хэлэлцээрийн зөвшилцөх хугацаа

Харилцан солилцоо, үндэсний бусад ашиг сонирхлыг харгалзан үзсэн олон удаагийн виз: Хууль зүйн яамны сайдын тогтоосон хугацаа

Анхаарах зүйл

 • Виз олгох зөвшөөрөл хүссэн хүн шийдвэр гарахаас өмнө хилээр орж ирвэл тухайн өргөдөлийг татгалзсан гэж үзээд зөвшөөрөөгүйгээр шийдэгдэнэ.
 • Виз олгох зөвшөөрөл хүссэн өдөр эсвэл виз олголттой холбоотой хууль зүйн яамны сайдын зөвшөөрлийн мэдэгдэл авсан өдрөөс хойш 3 сарын хугацаа өнгөрсний дараа визээ авахыг хүсэж буй бол дахин хүсэлт гаргах ёстой.

Виз олголт

Олгосон газар

 • БНСУ-ын виз нь улс тус бүр дэхь БНСУ-ын элчин сайдын яамнаас авч болно.
 • Гадаадад суугаа БНСУ-ын элчин сайдын яам' гэж элчин сайдын яам, дипломат төлөөлөгчийн газар, төлөөлөгчийн газар, ерөнхий консулын газар, консулын газрын аль нэгийг хэлнэ.

Өргөдөл гаргах үед шаардлагатай бичиг баримт

 • Паспорт
 • Виз олгох хүсэлт
 • Оршин суух нөхцөл тус бүрийн хавсралт бичиг баримт

Визний мэдүүлгийн хураамж төлөх

 • Виз олгох хүсэлтийг шалгах хураамж (бүлгээр авах визний хувьд хувь хүнээс төлсөн шимтгэлийн дүн) дараах байдалтай байна.
  • оршин суух хугацаа 90 хүртэлх хоног, нэг удаагийн виз: 40 ам.доллар
  • оршин суух хугацаа 91 хоногоос дээш хугацаатай, нэг удаагийн виз: 60 ам.доллар
  • Олон удаагийн виз 2 хүртэл удаа хилээр орох боломжтой: 70 ам.доллар
  • Хилээр орох тооны хязгааргүй олон удаагийн виз: 90 ам.доллар
 • Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл дараах сайтаас лавлана уу.
Хайхад хялбар амьдралд хэрэгтэй хууль тогтоомжын мэдээлэл: БНСУ-ын визний портал