본문 바로가기 대메뉴 바로가기

CNU HOSPITAL

Манай эмнэлгийн эрүүл мэндийг дэмжих нэгдсэн төвийн давуу тал

  • Чүнгнам их сургуулийн эмнэлгийн хуримтлуулсан ариун баялаг туршлага, найдвартай байдал дээр үндэслэн мэргэжилтэн профессорууд нарийн тодорхой оношлох эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийг ашиглан өвчин эмгэгийг эрт үед нь оношлож байна.
  • PET-CT(Позитрон эмиссион компьютерт томографи), MRI(Соронзон резонансын дүрслэл), MRA(Соронзон резонансын ангиографи), кольпоноскопи буюу бүдүүн гэдэсний дурангийн шинжилгээ, тархины цусны урсгалыг шалгах эхо буюу хэт авиан шинжилгээ, зүрхний эхо буюу хэт авиан шинжилгээ гэх мэт эмнэлгийн хамгийн сүүлийн үеийн тоног төхөөрөмжүүдийг ашиглан хүлээлгийн хугацааг дээд зэргээр богиносгох эмнэлгийн үйлчилгээний нарийн тогтолцоог бий болгон тав тухтайгаар оношлогоо хийлгэх боломжтой шинжилгээний орчинг бүрдүүлэн ажиллаж байна .
  • Бид эрүүл мэндийн үзлэгт орж өөрчлөлт илэрсэн эрүүл мэндийн эрсдэлт бүлэгт хамрах хүмүүсийн хяналт, эмчилгээний хавсарсан үйлчилгээний тогтолцоогоор дээд зэргийн эмнэлгийн үйлчилгээг үзүүлж байна.
  • Эмнэлгийн мэдээллийн нэгдсэн дижитал сүлжээ, насан туршийн бүртгэлгүй хяналтын тогтолцоог бүхий болгон ажиллаж байна.

Захиалга өгөх заавар

  • Манай эмнэлгийн эрүүл мэндийг дэмжих нэгдсэн төв нь бүрэн дүүрэн захиалгын тогтолцоог хэрэгжүүлэн утсаар захиалга өгсөн тохиолдолд шинжилгээний өдрийн бэлтгэлийн талаар мэдээлэл өгөх болно.
  • Захиалгын утас: +82-42-280-6239(Хятад хэл), 280-8429(Англи хэл)
  • Захиалга хүлээн авах: ажлын өдөр 8: 00 - 5: 00 цагийн хооронд