본문 바로가기 대메뉴 바로가기

CNU HOSPITAL

Эмнэлгээс гарах заавар

Эмнэлгээс гарах дараалал

Эмнэлгээс гарах мэдэгдэл авах
STEP 1
Эмнэлгээс гарах мэдэгдэл авах

Эмнэлгээс гарах мэдэгдэл авах

Хариуцагч эмч эмнэлгээс гарах шийдвэр гаргавал сувилагчдын хэсгээс эмнэлгээс гарах мэдэгдэлийг өгнө.

Эмчилгээний төлбөр тооцоогоо хийх
STEP 2
Эмчилгээний төлбөр тооцоогоо хийх

Эмчилгээний төлбөр тооцоогоо хийх

Эмнэлгээс гарах мэдэгдэл авбал өрөөндөө хүлээж байгаад дүн бүртгэлийн албанаас эмнэлгээс гарахтай холбоотой дуудлага ирмэгц эмнэлгээс гарах төлбөр тооцооны цонхонд очиж эмчилгээний төлбөр тооцоогоо хийнэ.

Эмнэлгээс гарах
STEP 3
Эмнэлгээс гарах

Эмнэлгээс гарах

Төлбөр төлсөн тасалбараа үзүүлж эмнэлгээс гарсны дараа эм уух болон эмчилгээ хийлгэх талаар тайлбар сонсож эмнэлгээс гарна.

Эмнэлгээс гарахад авах бичиг баримт

Эмнэлэгт хэвтэж эмчлүүлсэн тухай тодорхойлолт

Эмнэлэгт хэвтэх/эмнэлгээс гарах бүртгэлийн цонхонд очиж эмнэлэгт хэвтэж эмчлүүлсэн тухай тодорхойлолтоо авна.

Оношийн магадлагаа

Батлах бичиг баримтын цонхонд очиж оношийн магадлагаагаа авна.