본문 바로가기 대메뉴 바로가기

CNU HOSPITAL

Эмнэлэгт хэвтэх заавар

Эмнэлэгт хэвтэх дараалал

Эмнэлэгт хэвтэх шийдвэр гарах
STEP 1
Эмнэлэгт хэвтэх шийдвэр гарах

Эмнэлэгт хэвтэх шийдвэр гарах

  • Яаралтай тусламжын тасаг болон амбулаторийн эмчилгээний дараа хариуцагч эмч эмнэлэгт хэвтэх шийдвэр гаргаж хэвтэх өрөө хувиарлагдмагц эмнэлэгт хэвтэх/эмнэлгээс гарах бүртгэлийн цонхруу очно уу.
  • Өвчтөний өрөө нь тусгай өрөө, 1 хүний өрөө, 2 хүний өрөө, 4 хүний өрөө, 5 хүний өрөө, 6 хүний өрөө байдаг бөгөөдэмнэлгээс гарах өвчтөний байдлаас хамаараад эмнэлэгт хэвтэх өдөр үдээс өмнө өвчтөний өрөө шийдэгдэх тул өвчтөний хүссэн өрөөнөөс өөр байж болно.
  • Манай эмнэлэг өвчтөний эмнэлгээс гарахтай холбоотой хэд хэдэн хүн хамт хэвтэн эмчлүүлэх өрөө(6 хүний өрөө) суларвал одоо хэвтэн эмчлүүлж буй өвчтөнийг юуны түрүүнд шилжүүлэх тул эмнэлэгт хэвтэхээр бүртгэл хийлгэж буй өвчтөний хувьд хүссэн өрөөндөө хэвтэх боломжгүй байж болно.
Эмнэлэгт хэвтэх бүртгэл хийлгэх
STEP 2
Эмнэлэгт хэвтэх бүртгэл хийлгэх

Эмнэлэгт хэвтэх бүртгэл хийлгэх

  • Эмнэлэгт хэвтэх/эмнэлгээс гарах бүртгэлийн цонхонд эрүүл мэндийн даатгалын дэвтэр, эмчилгээний карт, эмнэлэгт хэвтэх шийдвэрийн бичгээ үзүүлж эмнэлэгт хэвтэх бүртгэл хийлгэнэ.
  • Зөвхөн, эмнэлэгт хэвтэх бүртгэл хийлгэх үедээ хэвтэж эмчлүүлэх гэрээ бичгийг бөглөх шаардлагатай.
Эмнэлэгт хэвтэх
STEP 3
Эмнэлэгт хэвтэх

Эмнэлэгт хэвтэх

Хэвтэн эмчлүүлэх тасагтаа эмнэлэгт хэвтэх бичгээ өгч, хариуцагч сувилагчийнхаа зааврыг сонсон эмнэлэгт хэвтэнэ.

Эмнэлэгт хэвтэх захиалга өгөх

мнэлгийн нөхцөл байдал, хагалгааны өдөр г.м тухайн өдрөө эмнэлэгт хэвтэж болохгүй тохиолдолд эмнэлэгт хэвтэх захиалга өгөн эхний ээлжинд гэртээ харих ба захиалгатай өдрөө эмнэлэгт ирж хэвтэнэ.