본문 바로가기 대메뉴 바로가기

CNU HOSPITAL

Яаралтай тусламжын тасгийн эмчилгээ

Эмчилгээний цаг

 • Яаралтай тусламжын тасаг нь 24 цагаар өвчтнийг хүлээн авч бүртгэн эмчилгээ хийнэ.

  Харилцах утас 1599-7123

Яаралтай тусламжын тасгийн эмчилгээний дараалал

Бүртгүүлэх
STEP 1
Бүртгүүлэх
 • Бүртгүүлэх

  Бүртгэлийн цонхонд эрүүл мэндийн даатгалын дэвтрээ үзүүлж эмчилгээний мэдүүлгийн маягтыг(хэвтэж эмчлүүлэх гэрээ бичиг)авч бөглөнө.

Эмчилгээ хийлгэх
STEP 2
Эмчилгээ хийлгэх
 • Эмчилгээ хийлгэх

  Сувилагчид эмчилгээний бүртгэлийн бичиг болон эмчилгээний картаа үзүүлэхэд хариуцагч эмч яаралтай эмчилгээ хийх ба түүний дараа гарах юмуу эмнэлэгт хэвтэх эсэхийг шийдвэрлэнэ.

  Өвчтний байдлаас шалтгаалж яаралтай тусламж үзүүлэх ба үзлэг болон шинжилгээ, арга хэмжээг зэрэг авч шаардлагатай үед мэргэжлийн тасагт хамтарсан үзлэгийн хүсэлт тавина.

  Яаралтай тусламжын тасаг нь үргэлж өвчтнүүдийг тасагт ирсэн дарааллаар эмчилгээг хийх бус өвчтний биеийн байдлаас шалтгаалж хэнд эхэлж эмчилгээ хийх эсэхээ сонгодог.

Тасгаас гарах & Эмнэлэгт хэвтэх
STEP 3
Тасгаас гарах & Эмнэлэгт хэвтэх
 • Тасгаас гарах

  Тасгаас гарах юмуу дараа эмчилгээний захиалга өгөх шийдвэр гарсан хүмүүсийн хувьд төлбөрийн цонхонд төлбөр тооцоогоо хийнэ. (дараа эмчилгээний захиалга өгөхдөө утсаар захиалга өгнө.)

 • Эмнэлэгт хэвтэх

  Эмнэлэгт хэвтэх шийдвэр гарсан хүмүүсийн хувьд хариуцагч эмчээс эмнэлэгт хэвтэх шийдвэрийн бичиг авч төлбөрийн цонхонд бүртгэл хийлгээд эмнэлэгт хэвтэнэ үү.

Гэртээ харих
STEP4
Гэртээ харих
 • Гэртээ харих

  Эмчилгээний төлбөр төлсөн тасалбараа эмийн санд үзүүлж эм авч цаашдын эмчилгээ, болон анхаарах зүйлсийн талаар зөвлөгөө аван гэртээ харьж болно.