본문 바로가기 대메뉴 바로가기

CNU HOSPITAL

Улсын эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг

Оношлогоо шинжилгээнд хамрагдах хүрээ

Оношлогоо шинжилгээнд хамрагдах хүрээ – Ангилал, Хамрагдагч
Ангилал Хамрагдагч
Орон нутгийн даатгуулагч Өрхийн тэргүүн болон 40-өөс дээш насны өрхийн гишүүдээс сондгой тоотой жилд төрөгсөд (сондгой тоотой жилд төрөгсдийн эрүүл мэндийн үзлэг шинжилгээ)
Өрхийн тэргүүн болон 40-өөс дээш насны өрхийн гишүүдээс тэгш тоотой жилд төрөгсөд (тэгш тоотой жилд төрөгсдийн эрүүл мэндийн үзлэг шинжилгээ)
Албан байгууллагын даатгуулагч Бүх албан хаагчдаас бусад(оффисын бус) ажилчид
Албан байгууллагын даатгуулагч Бүх албан хаагчдаас бусад(оффисын бус) ажилчид Албан хаагчдаас өнжсөн жилээс хамаарсан тухайн жилд хамрагдагчид
Албан байгууллагад ажиллагсдын халамжинд буй хүмүүс 40-өөс дээш насны халамжинд буй хүмүүсээс сондгой тоотой жилд төрөгсөд (сондгой тоотой жилд төрөгсдийн эрүүл мэндийн үзлэг шинжилгээ)
40-өөс дээш насны халамжинд буй хүмүүсээс тэгш тоотой жилд төрөгсөд (тэгш тоотой жилд төрөгсдийн эрүүл мэндийн үзлэг шинжилгээ)
Амьдралын шилжилтийн үеийн эрүүл мэндийн үзлэгт хамрагдагсад 40 нас(Албан байгууллагын даатгуулагч, орон нутгийн даатгуулагчын халамжинд буй хүмүүс, эмчилгээний зардлын тэтгэлэг авагчид)
66 нас(Албан байгууллагын даатгуулагчид, орон нутгийн даатгуулагчын халамжинд буй хүмүүс, эмчилгээний зардлын тэтгэлэг авагчид)

Бүртгүүлэх болон төлбөр төлөх

  • Шинжлүүлэгч нь улсын эрүүл мэндийн даатгалын корпорациас олгосон эрүүл мэндийн үзлэгт хамрагдах баримт бичиг, эсвэл эрүүл мэндийн үзлэгт хамрагдах хуудсаа биеийн байцаалтын хамт бүртгүүлэх цонхонд очиж үзүүлнэ.
  • Албан байгууллагын даатгуулагч нь эрүүл мэндийн үзлэгт хамрагдах баримт бичиг юмуу нэрийн жагсаалтаа авч ирэх шаардлагатай.
  • Эхний шатны үзлэг шинжилгээний зардлыг жлсын эрүүл мэндийн даатгалын корпорациас 100% төлөх бөгөөд хорт хавдрын үзлэг шинжилгээнд хамрагдагчид нь хамрагдагч тус бүрээс хамааран 10% -ийн төлбөр төлөх шаардлага гарч болно.
  • Эхний шатны үзлэг шинжилгээг ажлын өдөр 9 ~ 11 цагийн хооронд, өглөө хоол сойсны дараа эмнэлэгт ирэхэд болно.
  • Үзлэг шинжилгээний захиалга өгөх утас 1599-7123, (042) 280-8530, 8536, шууд ирж захиалга өгөх боломжтой.
  • Байршил: Тэжон бүсийн Хавдар судлалын төвийн 4 давхар Улсын эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг шинжилгээний салбар
  • Нярай, бага насны хүүхдүүдийн үзлэг шинжилгээний талаар лавлах утас (042) 280-8536